تصویربرداری شبکیه

/
تصویربرداری شبکیه از دوربین ها و اسکنرهایی برای ایجاد تصاویر بزرگ شده از پشت چ…

جداشدگی شبکیه

/
جداشدگی شبکیه جدا شدن یا پاره شدن شبکیه (بافت…

جراحی شبکیه

/
گاهی در اثر مشکلاتی که در شبکیه ی چشم بوجود می آید، انسا…

سوراخ ماکولا

/
ماکولا بخش مرکزی یکی از مهمترین اجزای چشم شما (شبکیه) است…