دکتر علیرضا خدابنده

/
CV Google Scholar

رتینوپاتی دیابتی

/
دیابت را می توان از جمله بیماری های شایع در سرتاسر دنیا نام برد.…

رتینوپاتی نوزادان زودرس

/
رتینوپاتی نوزادان زودرس رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان زودرس (Retinopathy…

تصویربرداری شبکیه

/
تصویربرداری شبکیه از دوربین ها و اسکنرهایی برای ایجاد تصاویر بزرگ شده از پشت چ…

جداشدگی شبکیه

/
جداشدگی شبکیه جدا شدن یا پاره شدن شبکیه (بافت…

جراحی شبکیه

/
گاهی در اثر مشکلاتی که در شبکیه ی چشم بوجود می آید، انسا…

سوراخ ماکولا

/
ماکولا بخش مرکزی یکی از مهمترین اجزای چشم شما (شبکیه) است…